W dniu 11 czerwca br. o godz. 10:00 w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W trakcie spotkania zostały poruszone kwestie dotyczące między innymi:

 - Stanowiska w sprawie obszaru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

- Zaangażowania w dalsze działania dotyczące: monitorowania Kontraktu Terytorialnego, wspierania przygotowania Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, monitorowania wdrożenia Regionalnej Strategii Rozwoju oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W posiedzeniu uczestniczył Prezes KPZHiU – Jan Sielski.