W dniu 17.06.2014 r. Komisja Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Bydgoszczy zaprosiła na posiedzenie do Ratusza przedstawicieli Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy.

 

Przedmiotem obrad były między innymi:

- przebieg trasy S 5 przez województwo kujawsko-pomorskie, zaawansowanie prac realizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu obwodnicy Bydgoszczy,

- zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bydgoszczy za 2013 rok oraz informacja o stanie mienia Bydgoszczy.

W posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta Bydgoszczy uczestniczył Wiceprezes KPZHiU – Bernard Kończak