Dnia 22 maja br. w siedzibie Kujawsko - Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów.

 W obradach Walnego Zgromadzenia Delegatów wzięli udział delegaci z Cechów zrzeszonych w Izbie oraz zaproszeni goście, w tym również Prezes Kujawsko- Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy Jan Sielski. 

W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia został rozstrzygnięty konkurs  „Rzemieślnik Roku” oraz „Rzemieślnik Przedsiębiorca Roku”.

Kapituła Konkursu wybierała zwycięzców  spośród kandydatów rekomendowanych przez organizacje rzemieślnicze z naszego regionu, reprezentujące branże takie jak: stolarstwo, tapicerstwo, meblarstwo, blacharstwo budowlane, instalatorstwo wentylacji, mechanika pojazdowa i branża budowlana. Z uwagi na zróżnicowaną specyfikę prowadzonej działalności przez zgłoszonych kandydatów  Kapituła Konkursu wyróżniła zwycięzców  w dwóch kategoriach:

Rzemieślnik Roku – jako prowadzący działalność gospodarczą z udziałem pracy własnej przy zachowaniu wielopokoleniowej tradycji.
Rzemieślnik – Przedsiębiorca Roku, który buduje swoją pozycję rynkową w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu oraz aktywnie uczestniczy zarówno w życiu gospodarczym jak i społecznym regionu.

W tym roku tytułem Rzemieślnika Roku uhonorowano Pana Tadeusza Czyżak, natomiast Rzemieślnikiem – Przedsiębiorcą Roku został Pan Mieczysław Nowiński.