Na zaproszenie grupy kupieckiej, której przewodniczy Pan Andrzej Tura, w spotkaniu w sprawie projektowanej infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Śniadeckich. uczestniczył Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy Jan Sielski. W spotkaniu uczestniczył również Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz. Podczas tego spotkania uzgodniono przebieg trasy rowerowej od Dworca PKP przez ulicę Słowackiego do M.Curie-Skłodowskiej kończąc.

Ponadto kupcy i stowarzyszenie rowerowe wyrazili sprzeciw wobec koncepcji Władz Miasta Bydgoszczy przeprowadzenia trasy rowerowej wzdłuż ulicy Śniadeckich i likwidacji miejsc parkingowych. Prezes Jan Sielski udzielił pełnego poparcia dla koncepcji kupców.