W dniu 26 kwietnia 2016 roku w Audytorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy odbyła się debata o edukacji „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA RYNKU PRACY” Debata została zorganizowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej i Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty.

Uczestników debaty powitał Pan Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. Debata składała się z trzech paneli:

-   I panel – Rola pracodawców w realizacji dobrej zmiany w kształceniu zawodowym.

- II panel – Stan bazy dydaktycznej kształcenia praktycznego po realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 i dalsze potrzeby w tym zakresie.

-  III panel – Struktura i organizacja kształcenia zawodowego.

Po zakończeniu debaty zostały zaprezentowane efekty pracy poszczególnych grup panelowych. Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej podsumował debatę i przekazał informację o dalszych działaniach MEN.   

W debacie na zaproszenie organizatorów uczestniczył Pan Jan Sielski.- Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy