W dniu 15 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie z Panem Janem Szopińskim oraz Panem Krzysztofem Gawkowskim -Posłami wybranymi na IX Kadencję Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

W spotkaniu uczestniczył Wiceprezes Bernard Kończak, który w imieniu Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy wręczył Panom Posłom listy gratulacyjne oraz życzenia powodzenia oraz wielu sukcesów i satysfakcji w wykonywaniu obowiązków Posła, wszelkiej pomyślności i skutecznej działalności dla dobra kraju oraz województwa kujawsko - pomorskiego. 

W trakcie spotkania wyróżniono Członka i Delegata KPZHiU Panią Danutę Kończak, która startując w wyborach do Sejmu uzyskała bardzo dobry wynik.