W związku z rozpoczęciem przez Stowarzyszenie Get Up w partnerstwie z Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy - projektu: Aktywny inkubator twórczy – problem wykluczenia społecznego w obszarze kultury, zapraszamy bezrobotnych artystów i twórców chcących rozwinąć i wzmocnić swoje kompetencje i umiejętności.

Nabór prowadzony jest do końca listopada 2019 roku. 

Szczegółowe warunki i kryterium dostępu umieszczone są na stronie :

www.getup.org.pl . Tam również znajdują się wszelkie formularze i dokumenty do zgłoszenia oraz telefony kontaktowe i adres mail.

Informacje dostępne są również na naszej stronie facebook:

https://www.facebook.com/stowarzyszeniegetup/