W dniu 22 listopada 2019 roku członkowie Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy: Prezes Jan Sielski, Wiceprezes Zbigniew Dąbrowski oraz Wiceprezes Bernard Kończak, w nastroju zadumy zapalili znicze i złożyli kwiaty na grobach Tych, których wśród nas już nie ma, lecz pozostają w naszej pamięci.