W dniu 8 grudnia 2020 roku z zachowaniem reżimu sanitarnego, w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Podczas spotkania przedyskutowano wszystkie punkty porządku obrad, a także podsumowano działalność Zrzeszenia w 2020 roku. Członkowie Komisji  pozytywnie ocenili remont kamienicy.

   Na koniec Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Stefan Zeyda oraz Członkowie Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy złożyli wszystkim zebranym życzenia świąteczno-noworoczne.