W dniu 15 grudnia 2020 roku z zachowaniem reżimu sanitarnego, w biurze KPZHiU, które mieści się na targowisku Białym w Fordonie odbyło się posiedzenie Rady Targowiska.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady.

Podczas posiedzenia omówiono bieżące sprawy, związane z rosnącymi kosztami utrzymania targowiska,  głównie skupiono się na podwyżce cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która ma nastąpić od 1 stycznia 2021 roku.

Na koniec Członkowie Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy złożyli wszystkim zebranym życzenia świąteczno-noworoczne.