W dniu 23 czerwca w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy jest członkiem.

Podczas Zgromadzenia omówione zostały ważne sprawy, między innymi:

- przedstawiono kierunki działań stowarzyszenia na lata 2021-2022,

- zaprezentowano budżet Sejmiku na 2021 rok,

- podjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z działalności Prezydium Sejmiku, jak również Komisji Rewizyjnej za 2020 rok, zatwierdzenia „Kierunków działań stowarzyszenia Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2022, a także zatwierdzono budżet na 2021 rok. 

Na Prezydenta Sejmiku został wybrany ponownie Pan Krzysztof Sikora- Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Członkiem Prezydium został również Pan Jan Sielski – Prezes KPZHiU, a na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Pana Bernarda Kończaka – Wiceprezesa KPZHiU w Bydgoszczy.