W dniu 20 sierpnia 2021 roku podczas Walnego Zgromadzenia Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy odbyły się wybory na Prezesa Zarządu.

Na kolejną 4 letnią kadencję Prezesem Zarządu Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy został Pan Jacek Trela – Podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu.

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy składa Panu Jackowi Treli najserdeczniejsze gratulacje z okazji wyboru na funkcję Prezesa Izby, życząc wielu sukcesów w realizacji zamierzeń oraz owocnej współpracy z organizacjami gospodarczymi naszego regionu.