Członków Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług zachęcamy do eksponowania logotypu Zrzeszenia w materiałach informacyjnych lub promujących własną działalność, na stronach internetowych, czy w widocznych miejscach w witrynach sklepów.

Logo NRZHiU jest zarejestrowane w Urzędzie Patentowym pod numerem:
Z - 237815

pobierz logotyp w formacie CorelDraw