Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy jest organizacją samorządu zawodowego kupców, gastronomików i usługodawców, tworzących małe i średnie przedsiębiorstwa. Działalność Zrzeszenia prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz.U. 1989/35/194 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. 1991/55/235).

Większość członków organizacji to na ogół małe firmy prowadzone systemem rodzinnym, chociaż wśród zrzeszonych są również większe - zatrudniające po kilkadziesiąt osób. Działania Zrzeszenia skoncentrowane są na stwarzaniu jak najkorzystniejszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej, szczególnie wspieraniu i integrowaniu MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw), działających w sferze handlu i usług.

Jako reprezentacja środowiska kupców i usługodawców, organizacja występuje w obronie interesów zawodowych swoich członków, wobec organów administracji państwowej i samorządowej regionu Pomorza i Kujaw.

Przedsiębiorców zainteresowanych przynależnością do Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług zapraszamy do wypełnienia Deklaracji Członkowskiej oraz zapoznania się z Regulaminem Składek Członkowskich.

Deklarację można przesłać drogą pocztową, lub na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadesłane deklaracje zostaną rozpatrzone przez Zarząd KPZHiU.

Serdecznie zapraszamy!

 Deklaracja członkowska 2013 pdf

Regulamin Składek Członkowskich 2013 pdf