Kujawsko – Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy na mocy decyzji Ministra Finansów z dnia 21.10.1997 roku zostało wpisane do rejestru osób prawnych, uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. Biuro Rachunkowe, w ramach swoich uprawnień oferuje przedsiębiorcom usługi rachunkowo – podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz rozliczenia osób fizycznych, nie prowadzących takiej działalności, a w szczególności:
  • prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje VAT;

  • prowadzimy ewidencje przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego;

  • wypełniamy deklaracje VAT , PIT i inne oraz dostarczamy je w terminie do właściwego Urzędu Skarbowego;

  • wypełniamy zeznania roczne podatku dochodowego;

  • informujemy o wszystkich zmianach w przepisach podatkowych i gospodarczych, wyjaśniamy wątpliwości dotyczące obowiązujących przepisów;

  • zapewniamy doradztwo podatkowe, porady prawne w sprawach związanych z działalnością gospodarczą;

  • spełniamy dodatkowe życzenia związane z rozliczeniem działalności gospodarczej naszych klientów;

  • kompleksowo prowadzimy usługi pełnej księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług zaprasza do korzystania z usług rachunkowych w zakresie rozliczeń rocznych w podatku dochodowym od osób fizycznych, zarówno zryczałtowanym jak i rozliczanym na zasadach ogólnych.
 
Biuro Rachunkowe świadczy usługi w zakresie zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, poniesionych od dnia 1.05.2004 r., powszechnie zwanych "VAT od materiałów budowlanych". Zapraszamy  z fakturami za poniesione wydatki oraz dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu.
 
Biuro Rachunkowe KPZHiU jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej przy wykonywaniu usług doradztwa podatkowego. Zapewniamy solidność realizowanych usług i przystępne ceny.

Biuro Rachunkowe KPZHiU ma atrakcyjną lokalizację w centrum miasta w siedzibie Zrzeszenia przy ul. Dworcowej 77w Bydgoszczy. Oddział biura znajduje się w biurze terenowym KPZHiU w Żninie. Uruchomiony jest również punkt przyjmowania dokumentów w biurze Targowiska "Białego",  przy ul. Pelplińska/Rataja.

W razie pytań zachęcamy do kontaktów z Dyrektorem ds. Doradztwa KPZHiU Bogumiłą Zielińską (Doradca Podatkowy Nr 05399).

Zapraszamy do naszych biur:
- Bydgoszcz ul. Dworcowa 77,
- Żnin Pl.Wolności 6,
poniedziałek - czwartek
9.00 - 14.00
 
Profesjonalna pomoc za niska cenę !