W dniu 22 października 2021 roku odbyło się spotkanie członków Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego.

Tematami spotkania były:

  • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Program Rozwoju Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RIS)

Została poruszona kwestia możliwości utworzenia Stowarzyszeń w samorządach gmin do współpracy ze wszystkimi przedsiębiorcami działającymi na danym terenie, architektura współpracy samorządu z przedsiębiorcami.

W Toruniu 3 października, a w Bydgoszczy 9 października odbyły się posiedzenia uszczegóławiające powyższe zagadnienia.

W spotkaniach tych uczestniczył Prezes KPZHiU – Jan Sielski

 

Miło nam poinformować, iż na terenie targowiska „Białego” pojawiły się nowe tablice informacyjne.

Dzięki nowym tablicom, użytkownicy targowiska mogą zapoznać się z obowiązującym regulaminem, a także danymi kontaktowymi Zarządcy.

W dniu 29 września 2021 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej KPZHiU w Bydgoszczy.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad oraz wyborze protokolanta, członkowie Komisji przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.

Wiceprezes KPZHiU Pan Bernard Kończak przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Zarządu za I półrocze 2021 rok.

Członkowie Komisji w ostatniej części spotkania przedstawili własne poglądy i oceny działań gospodarczych w naszym regionie.

W dniu 15 września 2021 r. (środa) o godzinie 11:00 w Fabryce Lloyda odbył się XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – Oddział w Bydgoszczy, w którym na zaproszenie Zarządu PTE wziął udział Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy – Jan Sielski.

Podczas Zjazdu podsumowano działalność Oddziału w trakcie kadencji 2015-2021, a także wręczono odznaczenia.

12 września 2021 r. zmarł Sławomir Szatkowski Prezes Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy w latach 2013 – 2021, Honorowy Prezes Izby odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym Szablą Kilińskiego

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 15 września 2021 roku na cmentarzu parafialnym przy ul. Tańskich – Prądy w Bydgoszczy.

W ostatnim pożegnaniu  Ś.P.  Sławomira Szatkowskiego uczestniczyli członkowie Zarządu Kujawsko - Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy.

Rodzinie, bliskim oraz współpracownikom składamy wyrazy współczucia.