W dniu 17 kwietnia 2024 roku w biurze KPZHiU, które mieści się na targowisku Białym w Fordonie odbyło się posiedzenie Rady Targowiska, w której poza członkami Rady udział wzięli chętni kupcy.

Podczas posiedzenia omówiono bieżące problemy handlujących, a także sprawy związane z rosnącymi kosztami utrzymania targowiska.

Zebrani prezentowali pomysły jak uniknąć przyszłościowych podwyżek dzierżawy.

Spotkanie było merytoryczne i odbyło się w miłej atmosferze.

W dniu 15 kwietnia 2024 roku w siedzibie organizacji Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług miał zaszczyt gościć Pana Jana Szopińskiego -  byłego posła, a obecnego  radnego Miasta Bydgoszczy.  

Głównym tematem rozmów były bieżące sprawy środowiska kupieckiego.

 

W dniu 10 kwietnia bieżącego roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej KPZHiU w Bydgoszczy.

 Po stwierdzeniu prawomocności obrad oraz wyborze protokolanta, członkowie Komisji przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023 przedstawił Przewodniczący Komisji Stefan Zeyda, zaś  Wiceprezes KPZHiU Pan Zbigniew Dąbrowski zaprezentował sprawozdanie z działalności Zarządu.

Podczas spotkania po omówieniu przez Patrycję Milę – Michalską -  Główną Księgową sytuacji finansowej Zrzeszenia,  podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.

Członkowie Komisji w ostatniej części spotkania omówili bieżącą sytuację organizacji, a także przedstawili własne poglądy i omówili sytuację polityczną w naszym kraju.

 

 

W dniu 8 lutego Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy złożył wizytę, przekazując gratulacje z objęcia Urzędu I Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego Panu Piotrowi Hemmerlingowi.

Podczas spotkania omówiono wstępne ramy współpracy z samorządem gospodarczym

 

Wicewojewoda Piotr Hemmeling, Prezes KPZHiU Bernard Koñczak, Wiceprezes KPZHiU Zbigniew Dąbrowski

 

W dniu 18 grudnia 2023 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbyło się przedświąteczne posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Podczas spotkania przedyskutowano wszystkie punkty porządku obrad, a także podsumowano działalność Zrzeszenia w 2023 roku.

   Na koniec Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Stefan Zeyda oraz Członkowie Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług przy świątecznym stole złożyli wszystkim zebranym życzenia świąteczno-noworoczne.

   Kilka dni wcześniej Prezes KPZHiU – Bernard Kończak oraz Wiceprezes Zbigniew Dąbrowski odwiedzili Pana Zdzisława Wojciechowskiego – Członka Komisji Rewizyjnej, który z powodu choroby nie mógł być obecny na posiedzeniu.

Panu Zdzisławowi życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.