12 września 2021 r. zmarł Sławomir Szatkowski Prezes Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy w latach 2013 – 2021, Honorowy Prezes Izby odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym Szablą Kilińskiego

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 15 września 2021 roku na cmentarzu parafialnym przy ul. Tańskich – Prądy w Bydgoszczy.

W ostatnim pożegnaniu  Ś.P.  Sławomira Szatkowskiego uczestniczyli członkowie Zarządu Kujawsko - Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy.

Rodzinie, bliskim oraz współpracownikom składamy wyrazy współczucia.

   

 

UWAGA !!!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 będzie trwał już tylko

do 30 września 2021 roku!

Chętnych do skorzystania z punktów do samopisu zapraszamy

w każdy piątek września w godzinach od 8 do 13 na Targowisko Białe w Fordonie

przy ul. Peplińskiej/Rataja.

 

Samopis na targowisku w poprzednich miesiącach cieszył się

ogromnym zainteresowaniem. Było to duże ułatwienie dla osób starszych.

Przy okazji zakupów spełnili swój obowiązek.

W dniu 20 sierpnia 2021 roku podczas Walnego Zgromadzenia Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy odbyły się wybory na Prezesa Zarządu.

Na kolejną 4 letnią kadencję Prezesem Zarządu Kujawsko – Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy został Pan Jacek Trela – Podstarszy Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu.

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy składa Panu Jackowi Treli najserdeczniejsze gratulacje z okazji wyboru na funkcję Prezesa Izby, życząc wielu sukcesów w realizacji zamierzeń oraz owocnej współpracy z organizacjami gospodarczymi naszego regionu. 

 

W dniu 17 sierpnia 2021 roku za zaproszenie Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbyło się spotkanie z Posłem Janem Szopińskim. Głównym tematem rozmów było omówienie nowych regulacji zawartych w rządowej reformie „Polski ład”.

Jeśli w 2022 roku „Nowy ład” wejdzie w formie, w której planuje PiS, to będzie to symboliczny koniec podatku liniowego i tym samym koniec marzeń o realnej i silnej klasie średniej w naszym kraju.

„Nowy ład” to zebranie znacznych pieniędzy aktywnym oraz przedsiębiorczym i rozdanie ich tym, którzy aktywni nie są.

ą.

W dniu 23 czerwca w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy jest członkiem.

Podczas Zgromadzenia omówione zostały ważne sprawy, między innymi:

- przedstawiono kierunki działań stowarzyszenia na lata 2021-2022,

- zaprezentowano budżet Sejmiku na 2021 rok,

- podjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z działalności Prezydium Sejmiku, jak również Komisji Rewizyjnej za 2020 rok, zatwierdzenia „Kierunków działań stowarzyszenia Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2022, a także zatwierdzono budżet na 2021 rok. 

Na Prezydenta Sejmiku został wybrany ponownie Pan Krzysztof Sikora- Prezydent Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Członkiem Prezydium został również Pan Jan Sielski – Prezes KPZHiU, a na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Pana Bernarda Kończaka – Wiceprezesa KPZHiU w Bydgoszczy.