Remont kamienicy, w której mieści się biuro KPZHiU w Bydgoszczy został zauważony i opisany na łamach serwisu www.bydgoszcz.pl

Cały artykuł poniżej. źródło:  www.bydgoszcz.pl

 

Wzorowy efekt konserwatorskich prac

Kamienica przy ul. Dworcowej 77 po remoncie to budynek, którego nie sposób pominąć prezentując najpiękniejsze bydgoskie budowle. Konserwatorskie prace sprawiły, że znów zachwyca licznymi architektonicznymi detalami i elegancją. Charakterystyczny hełm, liczne płaskorzeźby oraz figury atlantów przypominają o dynamicznym rozwoju tej części Bydgoszczy w II połowie XIX wieku.

Budynek został wzniesiony około 1876 roku na planie prostokąta. Kamienica liczy 3 kondygnacje i poddasze. Dolne pomieszczenia mają charakter suteren (z oknami poniżej poziomu terenu). Kamienica posiada bardzo ciekawą formę architektoniczną. W północnej części budynku na wysokości piętra umiejscowiono balkon z kutymi balustradami. Nad nim znajduje się niewielki wykusz zwieńczony hełmem. Cała kamienica posiada szereg rozbudowanych zdobień w formie naczółków, gzymsów, płaskorzeźb, pilastrów, konsoli. Wykusz nad tarasem dźwigają figury atlantów.

Przemyślany remont podkreślił wszystkie jego walory. Z parteru usunięto niepasujące okładziny, zrekonstruowano detal i zaakcentowano go biała kolorystyką. Przywrócono boniowanie fundamentu w prawej części kamienicy i udało się ukryć część urządzeń technicznych. W ocenie konserwatora zabytków to doskonały przykład dużej odpowiedzialności i staranności ze strony inwestora.

W rewitalizację ulicy Dworcowej oraz jej otoczenia miasto oraz inne podmioty publiczne zainwestowały ponad 300 mln złotych (m.in. nowy dworzec, linia tramwajowa, nowe nawierzchnie, elementy małej architektury). Bardzo ważne dla wizerunku ulicy jest uzupełnienie tych inwestycji także przez poprawę wyglądu prywatnych nieruchomości. W ostatnich latach duży wpływ na zwiększenie liczby remontów w tej części miasta miały też działania nadzoru budowlanego oraz miejskie dotacje na remonty obiektów zabytkowych.

Warto wiedzieć:

Ulica Dworcowa do 1851 była polną drogą prowadzącą do Koronowa. Rozwój ulicy nastąpił z chwilą wybudowania dworca kolejowego oraz włączenia w obręb miasta gminy Bocianowo. Pierzeje ulicy Dworcowej stanowią w większości kamienice czynszowe wzniesione w latach 1860-1914 w różnych stylach. Najstarsze budynki wzniesiono w stylu klasycznym – zazwyczaj o prostych, symetrycznych fasadach i skromnej dekoracji. Najokazalsze kamienice powstały w na początku XX wieku. Wówczas królowały rozwiązania typowe dla architektury secesyjnej i wczesnego modernizmu. W latach 1886-1889 wzniesiono budynek Dyrekcji Kolei Wschodniej, który był najokazalszym obiektem użyteczności publicznej w całym mieście.

 

Uprzejmie informujemy, że Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. ogłosiła w listopadzie br. nabory wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach projektów realizowanych w poddziałaniu 1.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO):

- „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” – na wsparcie przedsięwzięć, polegających na zakupie przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych;

- „Fundusz Badań i Wdrożeń” – w module 1) Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa.

Wyżej wymienione nabory wniosków o dofinansowanie prowadzone będą od dnia 19.12.2020 r. do dnia 03.01.2021 r. Szczegółowe informacje na temat obu naborów są zamieszczone na stronie internetowej https://kpai.pl/aktualnosci-2/.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
tel. (056) 62 18 341

Godziny otwarcia Punktu:

poniedziałki, środy, czwartki 7.30-15.30

wtorki 7.30-17.00

piątki 7.30-14.00

Jak bezpiecznie wspierać organizacje pozarządowe i inicjatywy społeczne w obecnej sytuacji? Z pomocą przychodzi e-wolontariat - to nie tylko realne wsparcie dla organizacji, ale także możliwość rozwoju różnorodnych talentów i umiejętności.
Czym tak właściwie jest e-wolontariat?
E-wolontariat to nic innego, jak wolontariat wykonywany za pośrednictwem Internetu. E-wolontariusze pomagają organizacjom w zadaniach takich jak pisanie (np. artykułów na bloga), tłumaczenia, projektowanie grafiki (np. ulotek), a nawet wsparcie w koordynacji zadań pomocowych (np. w organizacji akcji wolontariackich zakupów dla seniorów). Możliwości jest bardzo wiele – wszystko zależy od potrzeb organizacji i umiejętności wolontariuszy.
Charakterystyczne dla e-wolontariatu jest to, że wolontariusze najczęściej pomagają w tzw. mikrozadaniach - zadaniach o małej złożoności, polegających na wykonaniu jednej, konkretnej czynności, których wykonanie zajmuje krótki czas (najczęściej do 3 godzin). Nie tylko ułatwia to zdalną koordynację takich zadań ze strony organizacji, ale też sprawia, że e-wolontariat jest dostępny dla każdego. E-wolontariuszem/e-wolontariuszką może zostać każdy, bez względu na miejsce zamieszkania, wykształcenie czy godziny pracy lub nauki - wystarczy chęć do działania i trochę wolnego czasu.

Czytaj więcej...

Kamienica. w której mieści się siedziba Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odzyskała blask. Zakończył się remont budynku od strony ulicy. 

Zapraszamy przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty online pn. „Wypalenie zawodowe w NGO – Metody systemowego zapobiegania”, które poprowadzi Magdalena Wilczyńska – prawniczka z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Warsztat realizujemy w ramach projektu „Organizacje stanowią prawo”.

 Warsztaty online,  odbędą się na platformie ZOOM.

Czytaj więcej...