7 marca 2017 r. w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 odbędzie się uroczyste spotkanie laureatów programów „Gmina Fair Play” 2016 i „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2016, w którym udział weźmie Prezes KPZHiU Jan Sielski.

Czytaj więcej...

Minimalne wynagrodzenie za pracę dla pracownika „pełnoetatowego”

 

Kwota wynagrodzenia

 2.000 zł *

* od 1 stycznia 2017 r. każdy pracownik zatrudniony na podstawie stosunku pracy, w tym pracownik w okresie pierwszego roku pracy, będzie miał prawo do 100% wynagrodzenia minimalnego (przy uwzględnieniu proporcji tego wynagrodzenia do wymiaru etatu).

Czytaj więcej...

Skala podatkowa

Podstawa obliczenia podatku w złotych

 

Podatek wynosi

ponad

do

 

85.528

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85.528

 

15.395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528

Czytaj więcej...

1. Zmiana limitu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Podwyższono limit zobowiązujący osoby fizyczne, spółki cywile i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podmioty te są zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro, czyli 8.595.200 zł (przeliczony według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2016 r. - 4,2976 zł).

2. Podwyższenie limitu dla opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Zwiększono też limit przychodów, który uprawnia do korzystania z prawa do opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Aktualnie wynosi on 250.000 euro, czyli 1.074.400 zł (przeliczony według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2016 r. - 4,2976 zł).

Czytaj więcej...

Szansa dla ludzi z inicjatywą! Zastanawiasz się, jak można sprawniej przygotowywać ludzi do pracy? Obserwujesz bariery, które utrudniają jakiejś konkretnej grupie osób znalezienie i utrzymanie pracy? Szukasz alternatyw i możliwości rozwinięcia istniejących rozwiązań aktywizacyjnych? Zgłoś się do Inkubatora "Małe Wielkie Zmiany"!

Kto się może zgłosić?

Do projektu mogą zgłosić się zarówno osoby prawne (w tym organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa), osoby fizyczne, jak i grupy nieformalne. Niezależnie od formy prawnej kluczowa jest gotowość zaangażowania na rzecz wybranej grupy osób oddalonych od rynku pracy w trakcie procesu ich integracji zawodowej.

Jakie wsparcie można uzyskać?

Inkubator "Małe Wielkie Zmiany" zapewnia:

  • wsparcie merytoryczne - dedykowanych mentorów i doradców specjalistycznych
  • wsparcie finansowe - średnio 43 tys. zł i maksymalnie 100 tys. zł grantu na testowanie innowacji
  • wsparcie promocyjne - najciekawsze i najbardziej efektywne rozwiązania mają zostać upowszechnione w całym kraju

Zgłoszenia

Do 5 lutego 2017 r. trwa II tura naboru do Inkubatora. Na tym etapie nie trzeba mieć gotowego rozwiązania. W formularzu rekrutacyjnym należy opisać problem, który wymaga nowatorskiego rozwiązania, oraz swoją motywację i dotychczasowy dorobek. Wzór formularza wraz z instrukcją dostępny jest pod adresem: spoldzielnie.org/aplikuj

Kolejna tura naboru zostanie ogłoszona w lipcu tego roku.

Kompendium wiedzy o projekcie

Wszystkie szczegóły na temat projektu: dokumenty i formularze, terminy i etapy wsparcia, dostępne są na aktualizowanej na bieżąco stronie internetowej: spoldzielnie.org/innowacje
   
Kontakt
   
Malwina Pokrywka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 603 388 876
Tadeusz Mirski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 515 323 393
Tel. stacjonarny: 61 887 11 66
   
Serdecznie zapraszamy!