16 maja br. w Operze Nova już po raz dwudziesty odbyła się uroczysta Gala Laureatów, organizowanego  pod patronatem "Gazety Pomorskiej" i Urzędu Marszałkowskiego rankingu przedsiębiorstw - ZŁOTA SETKA POMORZA I KUJAW. Wśród zaproszonych gości w Gali uczestniczył Prezes KPZHiU Jan Sielski.

Czytaj więcej...

W dniu 11.05.2016 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, podczas którego jednogłośnie podjęto uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

W trakcie spotkania Zarząd i członkowie Komisji Rewizyjnej, w związku z zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej złożyli serdeczne podziękowania Panu Zdzisławowi Perzyńskiemu za wieloletnie aktywne członkostwo w organach statutowych i komisji reklamacyjnej naszej organizacji.

 

 

W dniu 27.04.2016 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu "Najlepszy Produkt Roku - Inowrocław 2016". W pracach Kapituły z ramienia Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy uczestniczył Bernard Kończak - Wiceprezes KPZHiU w Bydgoszczy.

Celem konkursu jest prezentacja dokonań lokalnych przedsiębiorców oraz promocja produktów lub usług z regionu inowrocławskiego, a także przybliżenie mieszkańcom miasta  i okolic oferty lokalnych przedsiębiorców. Nagrodą główną w konkursie jest 10 tys. zł. na promocję zwycięskiego produktu i firmy

Nagrody i wyróżnienia wręczone zostaną  podczas jubileuszowej XX edycji Inowrocławskiej Wystawy Gospodarczej, która w tym roku odbędzie się w dniach 7 - 8 maja.

W dniu 26 kwietnia 2016 roku w Audytorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy odbyła się debata o edukacji „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE DLA RYNKU PRACY” Debata została zorganizowana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej i Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty.

Czytaj więcej...

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy i Bydgoskim Klastrem Przemysłowym rozpoczęło realizację projektu dedykowanego osobom młodym z województwa kujawsko-pomorskiego w wieku 18-35 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. na skutek pozostawania bez zatrudnia.

Czytaj więcej...