W dniu 21 czerwca o godzinie 11:00 odbyło się Uroczyste Posiedzenie Senatu UniwersytetuTechnologiczno-Przyrodniczego.Tradycją Uniwersytetu podczas obchodów święta jest wręczanie medali, odznaczeń państwowych, wyróżnień oraz listów gratulacyjnych, a także promocja doktorów. Uroczystość uświetnił występ chóru UTP pod dyrekcją Agnieszki Sowy.

Na zaproszenie Rektora UTP w posiedzeniu Senatu uczestniczył Prezes KPZHiU Jan Sielski.

W dniu 19.06.2017 r. podczas uroczystej Gali Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w CKK Jordanki w Toruniu, Pan Krzysztof Sikora, Prezydent Sejmiku Gospodarczego WK-P, którego Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy jest członkiem odebrał wyróżnienie dla stowarzyszenia w kategorii GOSPODARKA.

 

W dniu 7 czerwca 2017 r.  o godz. 9ºº w siedzibie Zrzeszenia przy ul. Dworcowej 77 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej KPZHiU w Bydgoszczy. Po stwierdzeniu prawomocności obrad oraz wyborze protokolanta, członkowie Komisji przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Stefan Zeyda zaprezentował zebranym wnioski z przeprowadzonej kontroli finansowo-gospodarczej, następnie członkowie Komisji przyjęli sprawozdanie finansowe za 2016 rok. Członkowie Zarządu KPZHiU przedstawili informacje z bieżącej działalności Zrzeszenia.        

Obchody 671 urodzin miasta rozpoczęły się 19 kwietnia od złożenia kwiatów pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego. Następnie podczas uroczystej sesji Rady Miasta wręczono Medale Kazimierza Wielkiego za zasługi dla Miasta Bydgoszczy. Odsłonięto także zegar na ratuszowej wieży.

20 kwietnia w Filharmonii Pomorskiej odbył się urodzinowy koncert z okazji 671 rocznicy nadania Bydgoszczy praw miejskich. W programie utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Orkiestry kameralnej Capella Bydgostiensis. Podczas koncertu prezydent Rafał Bruski wręczy nagrody i wyróżnienia dla artystów i naukowców.

Na zaproszenie Prezydenta w uroczystości wziął udział Prezes KPZHiU Jan Sielski.

W dniu 31 marca 2017 roku odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze stowarzyszenia Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zgromadzenie odbyło się w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym w Bydgoszczy. W trakcie Zgromadzenia dokonano wyboru Prezydenta Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Krzysztofa Sikorę. Wybrano również 9 osobowe Prezydium i skład 3 osobowej Komisji Rewizyjnej na kadencję 2017-2020. Po wyczerpaniu wszystkich formalnych punktów porządku obrad uczestnicy zgromadzenia zajęli się „Kierunkami działań Stowarzyszenia Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług reprezentowali Prezes Jan Sielski i Wiceprezes Bernard Kończak.