W dniu 29 stycznia 2016 roku Dyrektor  Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy Leszek Rutkowski z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Gminie Janowiec Wielkopolski odebrał podziękowania od Burmistrza Janowca Wielkopolskiego za długoletnią pracę w samorządzie:

Na zaproszenie Komendanta Miejskiej Policji w Bydgoszczy 5 lutego w świetlicy KMP przy ul. Iławskiej 24 odbyło się spotkanie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących tworzenia mapy zagrożeń bezpieczeństwa dla miasta Bydgoszczy.

W spotkaniu uczestniczył Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy - Jan Sielski.

Na zaproszenie grupy kupieckiej, której przewodniczy Pan Andrzej Tura, w spotkaniu w sprawie projektowanej infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Śniadeckich. uczestniczył Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy Jan Sielski. W spotkaniu uczestniczył również Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz. Podczas tego spotkania uzgodniono przebieg trasy rowerowej od Dworca PKP przez ulicę Słowackiego do M.Curie-Skłodowskiej kończąc.

Ponadto kupcy i stowarzyszenie rowerowe wyrazili sprzeciw wobec koncepcji Władz Miasta Bydgoszczy przeprowadzenia trasy rowerowej wzdłuż ulicy Śniadeckich i likwidacji miejsc parkingowych. Prezes Jan Sielski udzielił pełnego poparcia dla koncepcji kupców.   

Konfederacja Lewiatan i Narodowa Agencja Poszanowania Energii  S.A. zapraszają na szkolenie, w ramach którego zostanie zaprezentowane narzędzie informatyczne SME TOOL. Przy jego pomocy właściciele i menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw będą mogli samodzielnie przeprowadzić analizę zużycia energii w swoich firmach, uzyskać informacje jakie działania mogą wdrożyć, aby poziom zużycia energii zmniejszyć, a tym samym obniżyć koszty działalności. W niektórych przypadkach redukcja kosztów może być znaczna i sięgać nawet 10-20%.

Czytaj więcej...

W dniu 02.02.2016 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Targowiska, której członkowie zostali wybrani na zasadach ustalonych przez kupców. Przedstawicielami kupców w Radzie Targowiska zostali:

-        Kazimierz Chmara,

-        Barbara Januszewska,

-        Roman Juśkiw,

-        Elżbieta Krzemińska,

-        Wojciech Paczkowski,

-        Ewa Simińska,

-        Paweł Witczak.

Podczas pierwszego spotkania Rada przyjęła swój regulamin, z którego między innymi wynikają jej kompetencje, a posiedzenia Rady będą się odbywały minimum  raz na kwartał i będą protokołowane.

Na posiedzeniu jednogłośnie wybrano Przewodniczącego Rady Targowiska, którym został Pan Kazimierz Chmara.

Podczas spotkania Rady zostały poruszone bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem targowiska. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu KPZHiU, dyrektor Zrzeszenia oraz kierownik targowiska.