W dniu 11 lutego 2016 roku w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury, na którym obecni byli członkowie Prezydium Sejmiku Gospodarczego, KPZHiU reprezentowali Prezes – Jan Sielski oraz Wiceprezes – Bernard Kończak.

Wśród tematów, które zostały poruszone podczas spotkania były:

1.Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu dla rozwoju firm Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2.Systemowa Współpraca z Komisją Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

3.Tworzenie systemu Monitoringu Gospodarczego.

 

W dniu 29 stycznia 2016 roku Dyrektor  Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy Leszek Rutkowski z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Gminie Janowiec Wielkopolski odebrał podziękowania od Burmistrza Janowca Wielkopolskiego za długoletnią pracę w samorządzie:

Na zaproszenie Komendanta Miejskiej Policji w Bydgoszczy 5 lutego w świetlicy KMP przy ul. Iławskiej 24 odbyło się spotkanie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących tworzenia mapy zagrożeń bezpieczeństwa dla miasta Bydgoszczy.

W spotkaniu uczestniczył Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy - Jan Sielski.

Na zaproszenie grupy kupieckiej, której przewodniczy Pan Andrzej Tura, w spotkaniu w sprawie projektowanej infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Śniadeckich. uczestniczył Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy Jan Sielski. W spotkaniu uczestniczył również Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz. Podczas tego spotkania uzgodniono przebieg trasy rowerowej od Dworca PKP przez ulicę Słowackiego do M.Curie-Skłodowskiej kończąc.

Ponadto kupcy i stowarzyszenie rowerowe wyrazili sprzeciw wobec koncepcji Władz Miasta Bydgoszczy przeprowadzenia trasy rowerowej wzdłuż ulicy Śniadeckich i likwidacji miejsc parkingowych. Prezes Jan Sielski udzielił pełnego poparcia dla koncepcji kupców.   

Konfederacja Lewiatan i Narodowa Agencja Poszanowania Energii  S.A. zapraszają na szkolenie, w ramach którego zostanie zaprezentowane narzędzie informatyczne SME TOOL. Przy jego pomocy właściciele i menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw będą mogli samodzielnie przeprowadzić analizę zużycia energii w swoich firmach, uzyskać informacje jakie działania mogą wdrożyć, aby poziom zużycia energii zmniejszyć, a tym samym obniżyć koszty działalności. W niektórych przypadkach redukcja kosztów może być znaczna i sięgać nawet 10-20%.

Czytaj więcej...