Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego współpracująca z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że rozpoczyna się nabór do udziału w XVIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości. Celem Konkursu  jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów, które mają szansę zaistnieć na rynku polskim. Do Konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Czytaj więcej...

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego we współpracy z ośrodkiem EEN przy Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE) oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniach brokerskich "International Networking Day on Factories of the Future", które odbędą się 19 maja 2015 r. w Warszawie.

Czytaj więcej...

W dniu 16 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie noworoczne członków i sympatyków Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

Oprócz rzemieślników i przedsiębiorców w sali konferencyjnej przy ul. Piotrowskiego 11 stawili się także przedstawiciele władz miasta, województwa oraz stowarzyszeń działających w Bydgoszczy. Wśród zaproszonych gości w spotkaniu uczestniczył Prezydent Rafał Bruski, Wojewoda Ewa Mes,  Przewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy Zbigniew Sobociński, a także Prezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy – Jan Sielski.

Czytaj więcej...

Od 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy, w myśl których, kolejne grupy zawodowe będą musiały rejestrować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej - niezależnie od uzyskanego obrotu.

Czytaj więcej...

W dniu 12 listopada, jak co roku przy okazji Święta Zmarłych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stefan Zeyda oraz Wiceprezesi Zbigniew Dąbrowski oraz Bernard Kończak, a także Dyrektor Leszek Rutkowski w nastroju zadumy zapalili znicze i złożyli kwiaty na grobach, tych których wśród nas już nie ma, lecz pozostają w naszej pamięci: Prezesa Jana Macioszczyka oraz koleżanek i kolegów związanych z KPZHiU: Henryka Tobolskiego, Anity oraz Zdzisława Wiśniewskich.

Czytaj więcej...