Konfederacja Lewiatan i Narodowa Agencja Poszanowania Energii  S.A. zapraszają na szkolenie, w ramach którego zostanie zaprezentowane narzędzie informatyczne SME TOOL. Przy jego pomocy właściciele i menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw będą mogli samodzielnie przeprowadzić analizę zużycia energii w swoich firmach, uzyskać informacje jakie działania mogą wdrożyć, aby poziom zużycia energii zmniejszyć, a tym samym obniżyć koszty działalności. W niektórych przypadkach redukcja kosztów może być znaczna i sięgać nawet 10-20%.

Czytaj więcej...

W dniu 02.02.2016 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Targowiska, której członkowie zostali wybrani na zasadach ustalonych przez kupców. Przedstawicielami kupców w Radzie Targowiska zostali:

-        Kazimierz Chmara,

-        Barbara Januszewska,

-        Roman Juśkiw,

-        Elżbieta Krzemińska,

-        Wojciech Paczkowski,

-        Ewa Simińska,

-        Paweł Witczak.

Podczas pierwszego spotkania Rada przyjęła swój regulamin, z którego między innymi wynikają jej kompetencje, a posiedzenia Rady będą się odbywały minimum  raz na kwartał i będą protokołowane.

Na posiedzeniu jednogłośnie wybrano Przewodniczącego Rady Targowiska, którym został Pan Kazimierz Chmara.

Podczas spotkania Rady zostały poruszone bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem targowiska. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu KPZHiU, dyrektor Zrzeszenia oraz kierownik targowiska.

 

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Czytaj więcej...

W minioną sobotę (5 grudnia ) na Targowisku „Białe” odbył się festyn Mikołajkowy zorganizowany przez Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy. Festyn cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko klientów, ale również samych kupców. W czasie trwania imprezy zaszczycili nas swoją obecnością zaproszeni goście: Łukasz Schreiber – Poseł na Sejm RP,  Jan Szopiński -  Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy, Lech Zagłoba-Zygler - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy oraz Andrzej Młyński – Przewodniczący Rady Osiedla Tatrzańskiego.

Targowisko odwiedził również Święty Mikołaj, który dla każdego miał coś słodkiego.

Podczas festynu Mikołajkowego ugoszczono naszych kontrahentów – kupców Targowiska tradycyjną wojskową grochówką.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w festynie bardzo dziękujemy i życzymy udanych przedświątecznych zakupów.

 

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy