W związku z trwającym procesem konsultacji strategii rozwoju województwa Urząd Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego Departament Planowania Rozwoju zaprosił przedstawicieli środowisk samorządowych, społecznych i gospodarczych na spotkanie w dniu 5 lipca 2013 roku w Solcu Kujawskim, mające na celu wypracowanie ostatecznej wersji dokumentu oraz zbudowanie sprawnie funkcjonującego systemu wdrażania strategii realizującej ideę modernizacji województwa.

Czytaj więcej...

28 maja 2013 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy, odbyło się wspólne posiedzenie Rady Kupieckiej, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu KPZHiU w Bydgoszczy.

Podczas spotkania członkowie wymienionych gremiów dyskutowali między innymi na temat projektu Statutu KPZHiU w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

 Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy informuje, iż

Sąd Apelacyjny w Gdańsku na posiedzeniu w dniu 11.04.2013r. w sprawie

z powództwa Małgorzaty Gęsikowskiej przeciwko

Kujawsko-Pomorskiemu Zrzeszeniu Handlu i Usług

o stwierdzenie nieważności uchwał XXXV Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów KPZHiU

z dnia 17 sierpnia 2011r. dotyczących odwołania z funkcji dotychczasowego prezesa

i powołania nowego prezesa KPZHiU,

zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

i oddalił powództwo w całości.

WYROK SĄDU APELACYJNEGO W GDAŃSKU JEST PRAWOMOCNY.

Tym samym, uchwała nr 1 XXXV Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów KPZHiU z dnia

17 sierpnia 2011r. odwołująca panią Małgorzatę Gęsikowską z funkcji Prezesa KPZHiU

i uchwała nr 2 XXXV Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów KPZHiU z dnia 17 sierpnia 2011r. powołująca pana Krzysztofa Hadrysiaka na stanowisko Prezesa KPZHiU

są uchwałami ważnymi.

27 stycznia 2012r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią odbędzie się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, w której uczestniczyć będzie Pani Danuta Kończak - członek KPZHiU.