Kolejny z konkursów (Nr RPOWKP 112/V/5.3/2013) przewidzianych na 2013 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został ogłoszony. Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2 000 000,00 EURO – zasilą wsparcie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska.

Czytaj więcej...

W dniu 28 września 2013 roku, na targowisku „Białe” w Fordonie ul. Pelplińska/Rataja odbyła się cykliczna impreza  „BIAŁA SOBOTA NA TARGOWISKU”.

Czytaj więcej...

W związku z trwającym procesem konsultacji strategii rozwoju województwa Urząd Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego Departament Planowania Rozwoju zaprosił przedstawicieli środowisk samorządowych, społecznych i gospodarczych na spotkanie w dniu 5 lipca 2013 roku w Solcu Kujawskim, mające na celu wypracowanie ostatecznej wersji dokumentu oraz zbudowanie sprawnie funkcjonującego systemu wdrażania strategii realizującej ideę modernizacji województwa.

Czytaj więcej...

28 maja 2013 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy, odbyło się wspólne posiedzenie Rady Kupieckiej, Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu KPZHiU w Bydgoszczy.

Podczas spotkania członkowie wymienionych gremiów dyskutowali między innymi na temat projektu Statutu KPZHiU w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...

 Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy informuje, iż

Sąd Apelacyjny w Gdańsku na posiedzeniu w dniu 11.04.2013r. w sprawie

z powództwa Małgorzaty Gęsikowskiej przeciwko

Kujawsko-Pomorskiemu Zrzeszeniu Handlu i Usług

o stwierdzenie nieważności uchwał XXXV Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów KPZHiU

z dnia 17 sierpnia 2011r. dotyczących odwołania z funkcji dotychczasowego prezesa

i powołania nowego prezesa KPZHiU,

zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

i oddalił powództwo w całości.

WYROK SĄDU APELACYJNEGO W GDAŃSKU JEST PRAWOMOCNY.

Tym samym, uchwała nr 1 XXXV Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów KPZHiU z dnia

17 sierpnia 2011r. odwołująca panią Małgorzatę Gęsikowską z funkcji Prezesa KPZHiU

i uchwała nr 2 XXXV Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów KPZHiU z dnia 17 sierpnia 2011r. powołująca pana Krzysztofa Hadrysiaka na stanowisko Prezesa KPZHiU

są uchwałami ważnymi.