W dniu 3 kwietnia 2014 r., o godzinie 11:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy (ul. Jezuicka 1, II piętro)  odbędzie się konferencja informacyjno-promocyjna na rzecz upowszechnienia i podsumowania IV edycji projektu pn. „Nauczyciel zawodu w praktyce”.

Czytaj więcej...

W dniu 21 marca 2014 o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta Bydgoszczy odbyła się konferencja Banku Pekao S.A. organizowana pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, zatytułowana „Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013”.

Czytaj więcej...

Urząd Marszałkowski wspólnie z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza przedsiębiorców naszego województwa na spotkanie „Rozwój regionalnej gospodarki na styku dwóch perspektyw finansowych Unii Europejskiej”, które odbędzie się w ramach cyklu pięciu spotkań z przedsiębiorcami naszego regionu.

Czytaj więcej...

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. wspólnie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w konferencji nt. źródeł finansowania działalności gospodarczej. Konferencja odbędzie się 27 lutego 2014r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Bydgoszczy (ul. Jezuicka 1)

Czytaj więcej...

Pracodawcy Pomorza i Kujaw zapraszają do zgłaszania kandydatów - przedsiębiorców w konkursie „Pracodawca Pomorza i Kujaw”.

Jest to kontynuacja realizowanego dotychczas konkursu o tytuł "Pracodawcy Roku Regionu Kujawsko-Pomorskiego". Cel konkursu pod nową nazwą pozostaje ten sam - promocja najlepszych pracodawców, kierujących się zasadami fair play wobec pracowników i partnerów w biznesie, a jednocześnie wprowadzających innowacje.

Czytaj więcej...