Uprzejmie informujemy, że Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. ogłosiła w listopadzie br. nabory wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach projektów realizowanych w poddziałaniu 1.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO):

- „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” – na wsparcie przedsięwzięć, polegających na zakupie przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych;

- „Fundusz Badań i Wdrożeń” – w module 1) Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa.

Wyżej wymienione nabory wniosków o dofinansowanie prowadzone będą od dnia 19.12.2020 r. do dnia 03.01.2021 r. Szczegółowe informacje na temat obu naborów są zamieszczone na stronie internetowej https://kpai.pl/aktualnosci-2/.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
tel. (056) 62 18 341

Godziny otwarcia Punktu:

poniedziałki, środy, czwartki 7.30-15.30

wtorki 7.30-17.00

piątki 7.30-14.00

Jak bezpiecznie wspierać organizacje pozarządowe i inicjatywy społeczne w obecnej sytuacji? Z pomocą przychodzi e-wolontariat - to nie tylko realne wsparcie dla organizacji, ale także możliwość rozwoju różnorodnych talentów i umiejętności.
Czym tak właściwie jest e-wolontariat?
E-wolontariat to nic innego, jak wolontariat wykonywany za pośrednictwem Internetu. E-wolontariusze pomagają organizacjom w zadaniach takich jak pisanie (np. artykułów na bloga), tłumaczenia, projektowanie grafiki (np. ulotek), a nawet wsparcie w koordynacji zadań pomocowych (np. w organizacji akcji wolontariackich zakupów dla seniorów). Możliwości jest bardzo wiele – wszystko zależy od potrzeb organizacji i umiejętności wolontariuszy.
Charakterystyczne dla e-wolontariatu jest to, że wolontariusze najczęściej pomagają w tzw. mikrozadaniach - zadaniach o małej złożoności, polegających na wykonaniu jednej, konkretnej czynności, których wykonanie zajmuje krótki czas (najczęściej do 3 godzin). Nie tylko ułatwia to zdalną koordynację takich zadań ze strony organizacji, ale też sprawia, że e-wolontariat jest dostępny dla każdego. E-wolontariuszem/e-wolontariuszką może zostać każdy, bez względu na miejsce zamieszkania, wykształcenie czy godziny pracy lub nauki - wystarczy chęć do działania i trochę wolnego czasu.

Czytaj więcej...

Kamienica. w której mieści się siedziba Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odzyskała blask. Zakończył się remont budynku od strony ulicy. 

Zapraszamy przedstawicieli/ki NGO z województwa kujawsko-pomorskiego do zgłaszania się na bezpłatne warsztaty online pn. „Wypalenie zawodowe w NGO – Metody systemowego zapobiegania”, które poprowadzi Magdalena Wilczyńska – prawniczka z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Warsztat realizujemy w ramach projektu „Organizacje stanowią prawo”.

 Warsztaty online,  odbędą się na platformie ZOOM.

Czytaj więcej...

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie pozyskiwać dane o osobach, które odbywają kwarantannę lub przebywają w izolacji domowej. ZUS będzie udostępniał te informacje płatnikom składek.

Trwają prace nad przygotowaniem odpowiednich zmian na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych. Osoby skierowane przez jednostkę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na kwarantannę mają prawo do świadczeń chorobowych - wynagrodzenia za czas choroby, które finansuje pracodawca, albo zasiłku chorobowego. Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Świadczenia przysługują także ubezpieczonym, którzy zostali poddani izolacji, w tym izolacji w warunkach domowych.

Czytaj więcej...