Szanowni Państwo,

obecnie przepisy zakładają, że pracodawca przekazuje wynagrodzenie pracownikowi przelewem  na wskazany przez niego rachunek bankowy. Tym samym wypłata na konto pracownika niejako jest formą domyślną.

Dopuszczane jest zastosowanie wypłaty gotówkowej, ale dopiero na pisemny wniosek pracownika.

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać o słuszności przepisów, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie praktycznie wszystkie sfery związane z finansami i przepływami pieniędzy opierają się na płatnościach bezgotówkowych a osobisty rachunek bankowy to coraz powszechniejsze udogodnienie.

Dodatkowo te elektroniczne narzędzia zapewniają bezpieczeństwo finansowe, osobiste i zdrowotne, co jest szczególnie ważne właśnie teraz – w czasie pandemii.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w ramach kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” ,  również zachęca swoich klientów  aby wygodnie, bezpiecznie korzystali z rachunków bankowych i otrzymywali świadczenia z ZUS na konto w banku, aby nie musieli czekać na listonosza.

Dlatego prosimy Państwa aby w zaświadczeniach płatnika składek  Z-3,  Z 3a i Z-3b składanych do ZUS  dla osób ubiegających się o świadczenia np. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy czy zasiłek macierzyński wpisywać numer rachunku bankowego ubezpieczonego (pracowników, po ustaniu zatrudnienia i osób prowadzących działalność gospodarczą).

Prosimy również aby informowali Państwo osoby zainteresowane o możliwości podania na wnioskach/dokumentach składnych do ZUS o wypłatę świadczeń (np. Z-10) osobistego rachunku bankowego dzięki któremu w szybki i wygodny sposób świadczeniobiorca otrzyma świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 ULOTKA - SPRAWDŹ PONIŻEJ:

 http://www.kpzhiu.pl/images/artykuly/artykuly/ulotka_Bezpiecznie_zdrowo_bezgotwkowo_WCAG.pdf

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Oddział w Bydgoszczy

Wydział Organizacji i Analiz

Ul. Św. Trójcy 33, 85-224 Bydgoszczy

tel. 52 34-18-124; 502 007 721

 

Od 4 maja przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za marzec i kwiecień 2021 r. Pojawi się też możliwość pięciokrotnego otrzymania świadczenia postojowego dla przedsiębiorców ze wskazanych branż.

Takie zmiany wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U z 2021 r., poz. 713). Rozporządzenie w zakresie pomocy udzielanej przez ZUS wejdzie w życie 4 maja 2021 r. [1]

Po zmianie przepisów, przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek:

 • za styczeń 2021 r.
 • albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.
 • albo za luty 2021 r.
 • albo za marzec i kwiecień 2021 r.
 • albo za kwiecień 2021 r.

Na podstawie rozporządzenia wniosek o zwolnienie p RDZ-B7 – będzie można złożyć od 4 maja 2021 r.  najpóźniej do 30 czerwca 2021 r.

Zmieni się również termin na przekazanie dokumentów rozliczeniowych za wnioskowany okres. Przedsiębiorca musi to zrobić do 30 czerwca 2021 r., chyba że jest zwolniony z obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów.

Wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania składek złożone do 30 kwietnia 2021 r. włącznie, ZUS będzie rozpatrywał na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. Jednak przedsiębiorców, będzie obowiązywał nowy termin przesyłania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych do 30 czerwca 2021 r.

Rozporządzenie z 16 kwietnia wprowadza także zmiany w świadczeniu postojowym. Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe maksymalnie pięć razy. Wniosek o to świadczenie można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

[1] Rozporządzenie to zmienia rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U z 2021 r. poz. 371)

 

 źródło : ZUS aktualności 

Od 1 lipca część z pracowników będzie mogła przystąpić do pracowniczych planów kapitałowych.

1. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – co to takiego?

To dobrowolny system oszczędzania, w którym gromadzone będą twoje prywatne oszczędności do wykorzystania po 60. roku życia Zapisana do niego zostanie automatycznie każda osoba zatrudniona, w wieku 18 – 55 lat, ale w każdej chwili może się z niego wypisać

2. Czy mogę zapisać się samodzielnie?

To pracodawca ma obowiązek utworzyć indywidualny rachunek PPK. Co miesiąc będą na niego trafiać wpłaty.

Ale, uwaga: Pracownicy w wieku od 55 do 70 lat muszą zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o zawarcie w ich imieniu takiej umowy.

Czytaj więcej...

Jakie wsparcie z ZUS można uzyskać w ramach Tarczy Antykryzysowej

ZUS jest jedną z instytucji, która udziela pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Wsparcie dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilno-prawne ma już 7 odsłon. Aby w prosty sposób sprawdzić jakie ulgi i na jakich zasadach przysługują oraz co należy zrobić, aby je uzyskać, w jednym miejscu zebraliśmy informacje o wsparciu, które można aktualnie uzyskać z Zakładu.

W tabeli prezentujemy z jakiej pomocy można skorzystać, do kiedy i jaki wniosek należy złożyć oraz - tam gdzie pomoc ma formę świadczenia - na jaką kwotę wsparcia można liczyć. Można też sprawdzić kto może skorzystać z pomocy i jakie warunki musi spełnić.

źródło: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/0/jakie-wsparcie-z-zus-mozna-uzyskac-w-ramach-tarczy-antykryzysowej/3822898

Czytaj więcej...

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej opuściło Unię Europejską. W związku z tym 31 grudnia 2020 r. zakończył się okres przejściowy, w którym obowiązywały, m.in. unijne regulacje dot. VAT. Od 1 stycznia 2021 r. należy dokonywać formalności celnych, wymaganych na mocy prawa Unii. Oznacza to, że:

 • Wielka Brytania stała się  krajem trzecim jak, np. Ukraina. Przedsiębiorcy prowadzący wymianę handlową z tym krajem powinni poznać formalności i procedury celne oraz uwzględnić w działalności biznesowej fakt, że wymagają one więcej czasu niż w przypadku handlu w ramach UE,
 • dotychczasowe numery EORI wydane w Wielkiej Brytanii nie będą ważne i należy wystąpić o EORI w Polsce/UE,
 • jeżeli firma uzyskała status AEO w Wielkiej Brytanii, to nie będzie on ważny w Polsce/UE (b. rzadkie, lecz możliwe przypadki),
 • firmy będą musiały udowodnić status pochodzenia towarów, aby uzyskać traktowanie preferencyjne na mocy ewentualnej przyszłej umowy między UE a Wielką Brytanią. W przypadku braku umowy między UE a Wielką Brytanią nie będzie handlu na zasadach preferencyjnych.

W przypadku Irlandii Północnej, w umowie o wystąpieniu zastosowano inne rozwiązanie – od 1 stycznia 2021 r. w tym kraju będzie występował mieszany system VAT, w ramach którego:

 • obrót towarowy (m.in. dostawy towarów, transakcje wewnątrzwspólnotowe i import towarów) będzie objęty zharmonizowanymi przepisami UE w dziedzinie VAT,
 • świadczenie usług będzie traktowane jak świadczenie usług pomiędzy państwami członkowskimi UE a państwami trzecimi, czyli jak z Wielką Brytanią.·      

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco informacji publikowanych na stronach:

https://www.podatki.gov.pl/clo/brexit/

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-pl

https://www.gov.uk/