Wojewódzkie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyły się 1 września w Toruniu

O symbolicznej godzinie 4.45 pod pomnikiem Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 r. przy ul. Uniwersyteckiej w Toruniu apel złożyło około 800 harcerzy. Na godzinę 9 zaplanowana była msza święta polowa w intencji ofiar II wojny światowej pod przewodnictwem biskupa Wiesława Śmigla, ordynariusza Diecezji Toruńskiej.

Po mszy odmówiono modlitwę ekumeniczną, po czym odbyła się  ceremonia wojskowa z podniesieniem flagi państwowej, odegraniem hymnu, przemówieniami, apelem pamięci, salwą honorową i pieśnią reprezentacyjną Wojska Polskiego.

Uroczystościom przy pomniku towarzyszyła wystawa „Okupacja i zbrodnie niemieckie na Kujawach i Pomorzu południowym”, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy i Urząd Marszałkowski.

Wśród zaproszonych przez władze wojewódzkie osób był Wiceprezes KPZHiU w Bydgoszczy Bernard Kończak.

Kujawsko-pomorskie dożynki wojewódzkie odbyły się 25 sierpnia w Ciechocinku. Współgospodarzami regionalnego święta plonów byli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa, Biskup włocławski, Burmistrz Ciechocinka oraz Starosta Powiatu Aleksandrowskiego.

Oficjalne uroczystości dożynkowe rozpoczęły się o godz. 1300 Mszą świętą pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Wiesława Alojzego Meringa w Kolegiacie pw.  Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Dalsza część uroczystości dożynkowych, odbyła się w Parku Zdrojowym, którą rozpoczął barwny dożynkowy korowód, po którym nastąpiły oficjalne wystąpienia oraz rozstrzygnięto konkursy na najciekawsze dożynkowe stoisko powiatu, lokalnej grupy oraz na najpiękniejsze wieńce dożynkowe.

Poza częścią oficjalną można było uczestniczyć w wielu imprezach towarzyszących między innymi można było zobaczyc występy Orkiestry Dętej OSP w Aleksandrowie Kujawskim, Zespołu Pieśni i Tańca Kujawy, Kabaretu Cezary Żak i Artur Barciś oraz gwiazdy wieczoru grupy Red Lips.

Na zaproszenie Gospodarzy w Dożynkach uczestniczył Pan Jan Sielski Prezes KPZHiU w Bydgoszczy.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Marii Gajewskiej, długoletniej członkini Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy

We wtorek 13 sierpnia 2019 roku odbył się pogrzeb Pani Marii.

W kondukcie żałobnym wzięli udział wiceprezes KPZHiU -Bernard Kończak oraz członek Komisji Rewizyjnej Pan Mirosław Roszko.

Cześć Jej Pamięci!

W dniu 30 lipca 2019 roku w biurze KPZHiU, które mieści się na targowisku Białym w Fordonie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Targowiska.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady.

Podczas posiedzenia omówiono bieżące sprawy, związane z rosnącymi kosztami utrzymania targowiska,  co w najbliższym czasie będzie skutkować korektą opłat za jego korzystanie.

W dniu 4 lipca 2019 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbył się XL Nadzwyczajny Zjazd Delegatów KPZHiU w Bydgoszczy.

Podczas Zjazdu zostały przedstawione propozycje zmian Statutu KPZHiU w Bydgoszczy, które zostały przez Delegatów przyjęte w formie uchwały.