W dniu 29 maja 2019 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Po stwierdzeniu prawomocności obrad oraz wyborze protokolanta, członkowie Komisji przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia.

W trakcie spotkania przedyskutowano wszystkie punkty porządku obrad. Członkowie Zarządu KPZHiU przedstawili informacje z bieżącej działalności Zrzeszenia. Posiedzenie przebiegło sprawnie, w miłej atmosferze.

W dniu 28 maja 2019 roku w biurze na terenie targowiska odbyło się posiedzenie Rady Targowiska.   

Głównym punktem porządku obrad był wybór Przewodniczącego Rady.

Przewodniczącym Rady został Pan Wojciech Paczkowski.

Podczas spotkania zostały poruszone bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem targowiska. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu KPZHiU, dyrektor Zrzeszenia oraz kierownik targowiska

W murach Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej WSG 31 maja br. odbędzie się Dzień Osób z niepełnosprawnością pod hasłem "Żyj aktywnie".

 PROGRAM

Dnia Osób z Niepełnosprawnością

31 maja 2019 r.

„Żyj aktywnie”

(miejsce organizacji: Akademicka Przestrzeń Kulturalna przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Królowej Jadwigi 14)

10.00 – 10.15 Powitanie gości przez Dyrektora Bydgoskiego Oddziału ZUS, Prezydenta Wyższej Szkoły Gospodarki, Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10.15 – 10.30 Występ artystyczny uczennicy Szkoły Muzycznej w Bydgoszczy

10.30 – 10.45 Żyj aktywnie – Tomasz Barcik – niedowidzący Bydgoszczanin, absolwent WSG,

sportowiec wielu dziedzin, autor bloga „Weź to poczuj”, młody tata,

10.45 – 11.00 Wykład przedstawiciela Fundacji Aktywacja

11.00 – 11.15 Żyj aktywnie – Karolina Kucharek uczestniczki kursów zawodowych organizowanych przez Fundację Aktywacja, która na bazie zdobytych umiejętności podjęła współpracę z ogólnopolską firmą będącą znanym na rynku wydawcą prasy i liderem w dziedzinie mediów, aktualnie specjalizującej się w zakresie reklamy i mediów w Internecie

11.15 – 11.30 Żyj aktywnie – Grzegorz Olszta – niesłyszący tancerz – pokaz + kilka słów o sobie

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 12.30 Polski Związek Głuchych

12.30 – 12.45 Żyj aktywnie – Piotr Marek – bydgoski niepełnosprawny malarz, przedstawiciel nurtu Art. Brut, absolwent Policealnego Studium Sztuk Plastycznych w Ostromecku, w kwietniu br. debiutancka wystawa pn. „MAŚLOKSZTAŁTY i inne takie”, zaprezentuje kilka swoich obrazów

12.45 – 13.00 Żyj aktywnie - prezentacja filmu o Sebastianie Pietrzaku – niepełnosprawnym fotografie głównie kobiet, wystawa prac w trakcie trwania wydarzenia

13.00 – 13.30 Rehabilitacja lecznicza - wykład Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

10.00 – 14.00 stoiska informacyjno-konsultacyjne

• PFRON

• NFZ – możliwość wyrobienia karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)

• Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. osób Niepełnosprawnych

• Powiatowy Urząd Pracy

• Fundacja Aktywizacja

• Wyższa Szkoła Gospodarki wraz z Pełnomocnikiem Rektora i Kanclerza ds. Osób Niepełnosprawnych

• ZUS

W dniu 16 maja w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego odbyło się Zgromadzenie Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy jest członkiem.

Podczas Zgromadzenia omówione zostały ważne sprawy, między innymi:

- przedstawiono kierunki działań stowarzyszenia na lata 2019-2020,

- zaprezentowano budżet Sejmiku na 2019 rok,

- podjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania z działalności Prezydium Sejmiku, jak również Komisji Rewizyjnej za 2018 rok, udzielono absolutorium Prezydium, a także zatwierdzono budżet na 2019 rok.

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług reprezentowali:

- Jan Sielski – Prezes KPZHiU,

- Bernard Kończak- Wiceprezes KPZHiU,

- Leszek Rutkowski - Dyrektor KPZHiU, który został członkiem Komisji Rewizyjnej Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla przedsiębiorców, które odbędzie się we wtorek, 28 maja o godzinie 14:00 w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Toruniu przy ulicy Skłodowskiej-Curie 41

Wydarzenie będzie poświęcone mechanizmom sprzedażowym, a gościem specjalnym będzie Tomasz Grzelak. 

 ---> Więcej informacji oraz rejestracja: WWW

---> Wydarzenie na Facebook'u: https://www.facebook.com/events/323999364931842/

Osoba do kontaktu:

Anna Wankiewicz

Specjalista ds. Marketingu i PR
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | Tel. kom. 885 230 843 

Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
ul. Skłodowskiej-Curie 41, 87-100 Toruń
tel.: 56 658 62 90, fax: 56 658 62 99 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.iph.torun.pl