Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,

                    radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych,

                     suto zastawionych stołów,

                     radosnego, wiosennego nastroju

             oraz jak najmilszych spotkań w gronie przyjaciół i rodziny

                   życzy

                 Zarząd i pracownicy

                Kujawsko-Pomorskiego

                  Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy

27 kwietnia 2019 roku w Potulicach odbędą się uroczystości związane z 74. rocznicą wyzwolenia niemieckiego Obozu „Potulice-Lebrechtsdorf”, Święto Patrona ZS-P w Potulicach – „Dzieci Potulic”,Miesiąca Pamięci Narodowej.

Uroczystości rozpoczną się od montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów, po czym zostanie odprawiona uroczysta Msza Św. w Kościele  pw. Zwiastowania NMP. Po Mszy Świętej poczty sztandarowe oraz delegacje udadzą się w kierunku dawnej bramy głównej obozu celem złożenia wieńców i kwiatów pod pamiątkowym obeliskiem. Przyjmuje się, że ogółem w obozie było więzionych około 25 tys. osób. W ewidencji zgonów odnotowano 1297 osób, w tym 767 dzieci.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz Marszałek Województwa- Piotr Całbecki uroczystości związane z 74. rocznicą wyzwolenia niemieckiego Obozu „Potulice-Lebrechtsdorf” objęli Patronatem Honorowym.

Na uroczystości zaproszenie otrzymał Wiceprezes KPZHiU Bernard Kończak, który weźmie udział w obchodach.

W dniu 28 marca 2019 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Obecni byli wszyscy członkowie Komisji.  Po stwierdzeniu prawomocności obrad oraz wyborze protokolanta, członkowie Komisji przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia W trakcie spotkania przedyskutowano wszystkie punkty porządku obrad. Członkowie Zarządu KPZHiU przedstawili informacje z bieżącej działalności Zrzeszenia.        

22 marca 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, w Sali Konferencyjnej im. Bydgoskiego Marca 1981 Roku przy ul. Jagiellońska 3 odbyło się regionalne spotkanie Laureatów programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018.

Celem programu jest: promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi; wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, promowanie programu na rynkach krajowych i zagranicznych; poprawianie wizerunku polskich przedsiębiorstw poprzez promowanie firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki, prowadzą działalność gospodarczą; zachęcanie firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie.

 W ramach programu przedsiębiorstwa ubiegają się o uzyskanie Certyfikatu Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Na zaproszenie Regionalnej Komisji Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” w uroczystym spotkaniu laureatów uczestniczył Prezes KPZHiU – Jan Sielski.

Czytaj więcej...