Przepisy Tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku. ZUS musi prowadzić ewidencję takich umów.

O zawarciu umowy o dzieło płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło zawiadamia ZUS. Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:

  • zawartych z własnym pracownikiem,
  • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
  • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło. Formularz RUD można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Dla każdego wykonawcy dzieła trzeba złożyć oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.   

Więcej o obowiązku zgłaszania do ZUS zawartych umów o dzieło

W dniu 15 grudnia 2020 roku z zachowaniem reżimu sanitarnego, w biurze KPZHiU, które mieści się na targowisku Białym w Fordonie odbyło się posiedzenie Rady Targowiska.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady.

Podczas posiedzenia omówiono bieżące sprawy, związane z rosnącymi kosztami utrzymania targowiska,  głównie skupiono się na podwyżce cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która ma nastąpić od 1 stycznia 2021 roku.

Na koniec Członkowie Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy złożyli wszystkim zebranym życzenia świąteczno-noworoczne.

W dniu 8 grudnia 2020 roku z zachowaniem reżimu sanitarnego, w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Podczas spotkania przedyskutowano wszystkie punkty porządku obrad, a także podsumowano działalność Zrzeszenia w 2020 roku. Członkowie Komisji  pozytywnie ocenili remont kamienicy.

   Na koniec Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Stefan Zeyda oraz Członkowie Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy złożyli wszystkim zebranym życzenia świąteczno-noworoczne.

 

Remont kamienicy, w której mieści się biuro KPZHiU w Bydgoszczy został zauważony i opisany na łamach serwisu www.bydgoszcz.pl

Cały artykuł poniżej. źródło:  www.bydgoszcz.pl

 

Wzorowy efekt konserwatorskich prac

Kamienica przy ul. Dworcowej 77 po remoncie to budynek, którego nie sposób pominąć prezentując najpiękniejsze bydgoskie budowle. Konserwatorskie prace sprawiły, że znów zachwyca licznymi architektonicznymi detalami i elegancją. Charakterystyczny hełm, liczne płaskorzeźby oraz figury atlantów przypominają o dynamicznym rozwoju tej części Bydgoszczy w II połowie XIX wieku.

Budynek został wzniesiony około 1876 roku na planie prostokąta. Kamienica liczy 3 kondygnacje i poddasze. Dolne pomieszczenia mają charakter suteren (z oknami poniżej poziomu terenu). Kamienica posiada bardzo ciekawą formę architektoniczną. W północnej części budynku na wysokości piętra umiejscowiono balkon z kutymi balustradami. Nad nim znajduje się niewielki wykusz zwieńczony hełmem. Cała kamienica posiada szereg rozbudowanych zdobień w formie naczółków, gzymsów, płaskorzeźb, pilastrów, konsoli. Wykusz nad tarasem dźwigają figury atlantów.

Przemyślany remont podkreślił wszystkie jego walory. Z parteru usunięto niepasujące okładziny, zrekonstruowano detal i zaakcentowano go biała kolorystyką. Przywrócono boniowanie fundamentu w prawej części kamienicy i udało się ukryć część urządzeń technicznych. W ocenie konserwatora zabytków to doskonały przykład dużej odpowiedzialności i staranności ze strony inwestora.

W rewitalizację ulicy Dworcowej oraz jej otoczenia miasto oraz inne podmioty publiczne zainwestowały ponad 300 mln złotych (m.in. nowy dworzec, linia tramwajowa, nowe nawierzchnie, elementy małej architektury). Bardzo ważne dla wizerunku ulicy jest uzupełnienie tych inwestycji także przez poprawę wyglądu prywatnych nieruchomości. W ostatnich latach duży wpływ na zwiększenie liczby remontów w tej części miasta miały też działania nadzoru budowlanego oraz miejskie dotacje na remonty obiektów zabytkowych.

Warto wiedzieć:

Ulica Dworcowa do 1851 była polną drogą prowadzącą do Koronowa. Rozwój ulicy nastąpił z chwilą wybudowania dworca kolejowego oraz włączenia w obręb miasta gminy Bocianowo. Pierzeje ulicy Dworcowej stanowią w większości kamienice czynszowe wzniesione w latach 1860-1914 w różnych stylach. Najstarsze budynki wzniesiono w stylu klasycznym – zazwyczaj o prostych, symetrycznych fasadach i skromnej dekoracji. Najokazalsze kamienice powstały w na początku XX wieku. Wówczas królowały rozwiązania typowe dla architektury secesyjnej i wczesnego modernizmu. W latach 1886-1889 wzniesiono budynek Dyrekcji Kolei Wschodniej, który był najokazalszym obiektem użyteczności publicznej w całym mieście.

 

Uprzejmie informujemy, że Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o.o. ogłosiła w listopadzie br. nabory wniosków o dofinansowanie w formie grantów w ramach projektów realizowanych w poddziałaniu 1.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO):

- „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” – na wsparcie przedsięwzięć, polegających na zakupie przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych;

- „Fundusz Badań i Wdrożeń” – w module 1) Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa.

Wyżej wymienione nabory wniosków o dofinansowanie prowadzone będą od dnia 19.12.2020 r. do dnia 03.01.2021 r. Szczegółowe informacje na temat obu naborów są zamieszczone na stronie internetowej https://kpai.pl/aktualnosci-2/.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Pl. Teatralny 2
87-100 Toruń
tel. (056) 62 18 341

Godziny otwarcia Punktu:

poniedziałki, środy, czwartki 7.30-15.30

wtorki 7.30-17.00

piątki 7.30-14.00