1. Zmiana limitu zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Podwyższono limit zobowiązujący osoby fizyczne, spółki cywile i jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podmioty te są zobowiązane prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2.000.000 euro, czyli 8.595.200 zł (przeliczony według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2016 r. - 4,2976 zł).

2. Podwyższenie limitu dla opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Zwiększono też limit przychodów, który uprawnia do korzystania z prawa do opodatkowania przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Aktualnie wynosi on 250.000 euro, czyli 1.074.400 zł (przeliczony według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2016 r. - 4,2976 zł).

Czytaj więcej...

Szansa dla ludzi z inicjatywą! Zastanawiasz się, jak można sprawniej przygotowywać ludzi do pracy? Obserwujesz bariery, które utrudniają jakiejś konkretnej grupie osób znalezienie i utrzymanie pracy? Szukasz alternatyw i możliwości rozwinięcia istniejących rozwiązań aktywizacyjnych? Zgłoś się do Inkubatora "Małe Wielkie Zmiany"!

Kto się może zgłosić?

Do projektu mogą zgłosić się zarówno osoby prawne (w tym organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, przedsiębiorstwa), osoby fizyczne, jak i grupy nieformalne. Niezależnie od formy prawnej kluczowa jest gotowość zaangażowania na rzecz wybranej grupy osób oddalonych od rynku pracy w trakcie procesu ich integracji zawodowej.

Jakie wsparcie można uzyskać?

Inkubator "Małe Wielkie Zmiany" zapewnia:

  • wsparcie merytoryczne - dedykowanych mentorów i doradców specjalistycznych
  • wsparcie finansowe - średnio 43 tys. zł i maksymalnie 100 tys. zł grantu na testowanie innowacji
  • wsparcie promocyjne - najciekawsze i najbardziej efektywne rozwiązania mają zostać upowszechnione w całym kraju

Zgłoszenia

Do 5 lutego 2017 r. trwa II tura naboru do Inkubatora. Na tym etapie nie trzeba mieć gotowego rozwiązania. W formularzu rekrutacyjnym należy opisać problem, który wymaga nowatorskiego rozwiązania, oraz swoją motywację i dotychczasowy dorobek. Wzór formularza wraz z instrukcją dostępny jest pod adresem: spoldzielnie.org/aplikuj

Kolejna tura naboru zostanie ogłoszona w lipcu tego roku.

Kompendium wiedzy o projekcie

Wszystkie szczegóły na temat projektu: dokumenty i formularze, terminy i etapy wsparcia, dostępne są na aktualizowanej na bieżąco stronie internetowej: spoldzielnie.org/innowacje
   
Kontakt
   
Malwina Pokrywka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 603 388 876
Tadeusz Mirski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 515 323 393
Tel. stacjonarny: 61 887 11 66
   
Serdecznie zapraszamy!

 „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

            „STRATEGIA W BIZNESIE-DORADZTWO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
Z REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO”
( VI nabór)

Projekt „Strategia w biznesie - doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu kujawsko-pomorskiego” realizowany jest  w ramach Działania 2.2. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POWR.02.02.00-00-0070/16 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez "Pracodawców Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców (Lidera Projektu) w partnerstwie z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie (Partnera Projektu).

Czytaj więcej...

W miniony czwartek 15 grudnia w Dworze Artusa w Toruniu odbyło się spotkanie opłatkowe samorządowców i parlamentarzystów z naszego województwa. W  uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele Kościoła, sektora biznesowego oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy reprezentował Dyrektor Leszek Rutkowski.

Kujawsko-Pomorskie spotkanie opłatkowe jest tradycyjną uroczystością na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia. Udział w spotkaniu wziął marszałek województwa, Piotr Całbecki, który życzył wszystkim zgromadzonych pomyślności, zdrowia, pokoju i radości. Życzenia złożyli także wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, przewodniczący sejmiku województwa Ryszard Bober, biskup toruński Andrzej Suski i przewodnicząca Regionalnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Danuta Grzyb.

W wigilii samorządowej towarzyszyły wystawy stołów wigilijnych, przygotowane przez przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z naszego województwa.

Czytaj więcej...

W dniu 14 grudnia 2016 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbyło się Przedświąteczne posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Podczas spotkania przedyskutowano wszystkie punkty porządku obrad, a następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Stefan Zeyda oraz Członkowie Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy złożyli wszystkim zebranym życzenia świąteczno-noworoczne.