3 maja w Nakle nad Notecią odbędą się obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na zaproszenie Starosty Nakielskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w obchodach uczestniczyć będzie Pan Bernard Kończak – Wiceprezes KPZHiU w Bydgoszczy.

Uroczystości rozpoczną się o godz. 9:40 od zbiórki uczestników, pocztów sztandarowych, delegacji przy remizie OSP ul. Dąbrowskiego 50 i nastąpi przemarsz do kościoła farnego pw. Św. Wawrzyńca, gdzie o godz. 10:00 odbędzie się msza Święta w intencji Ojczyzny. Po mszy nastąpi złożenie kwiatów przy Tablicy Katyńskiej oraz nasadzenie dębu katyńskiego.

O godzinie 11:30 odbędą się uroczystości na rynku, w tym między innymi:

- okolicznościowe wystąpienia,

- złożenie wiązanek kwiatów przy Pomniku Wdzięczności Wojsku Polskiemu,

- koncert chóru Soli Deo,

- kiermasz.

O godzinie 14:00 w Muzeum Ziemi Krajeńskiej z okazji 720-lecia nadania praw miejskich odbędzie się wystawa –„Opowieść o mieście ”

27 kwietnia 2019 roku w Potulicach odbędą się uroczystości związane z 74. rocznicą wyzwolenia niemieckiego Obozu „Potulice-Lebrechtsdorf”, Święto Patrona ZS-P w Potulicach – „Dzieci Potulic”,Miesiąca Pamięci Narodowej.

Uroczystości rozpoczną się od montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów, po czym zostanie odprawiona uroczysta Msza Św. w Kościele  pw. Zwiastowania NMP. Po Mszy Świętej poczty sztandarowe oraz delegacje udadzą się w kierunku dawnej bramy głównej obozu celem złożenia wieńców i kwiatów pod pamiątkowym obeliskiem. Przyjmuje się, że ogółem w obozie było więzionych około 25 tys. osób. W ewidencji zgonów odnotowano 1297 osób, w tym 767 dzieci.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz Marszałek Województwa- Piotr Całbecki uroczystości związane z 74. rocznicą wyzwolenia niemieckiego Obozu „Potulice-Lebrechtsdorf” objęli Patronatem Honorowym.

Na uroczystości zaproszenie otrzymał Wiceprezes KPZHiU Bernard Kończak, który weźmie udział w obchodach.

W dniu 28 marca 2019 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Obecni byli wszyscy członkowie Komisji.  Po stwierdzeniu prawomocności obrad oraz wyborze protokolanta, członkowie Komisji przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia W trakcie spotkania przedyskutowano wszystkie punkty porządku obrad. Członkowie Zarządu KPZHiU przedstawili informacje z bieżącej działalności Zrzeszenia.        

22 marca 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, w Sali Konferencyjnej im. Bydgoskiego Marca 1981 Roku przy ul. Jagiellońska 3 odbyło się regionalne spotkanie Laureatów programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018.

Celem programu jest: promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi; wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, promowanie programu na rynkach krajowych i zagranicznych; poprawianie wizerunku polskich przedsiębiorstw poprzez promowanie firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki, prowadzą działalność gospodarczą; zachęcanie firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie.

 W ramach programu przedsiębiorstwa ubiegają się o uzyskanie Certyfikatu Jakości Biznesu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Na zaproszenie Regionalnej Komisji Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” w uroczystym spotkaniu laureatów uczestniczył Prezes KPZHiU – Jan Sielski.

Czytaj więcej...