Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług

zaprasza do korzystania z usług rachunkowych

w zakresie rozliczeń rocznych w podatku dochodowym za 2019 rok.

 

Termin rozliczeń z podatku dochodowego

rozliczanego na zasadach ogólnych,

na formularzu PIT-36, PIT-37 lub PIT-38, upływa 30.04.2020 r.

 

Zapraszamy do naszego biura w Bydgoszczy ul. Dworcowa 77,

od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 do 14.00.

 

Profesjonalna pomoc za niską cenę ! 

 

 

 

W dniu 14 stycznia 2020 roku o godzinie 11:00 w Sali Wielkiej Dworu Artusa w Toruniu odbyła się konferencja poświęcona planowaniu rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego w kontekście założeń polityki spójności Unii Europejskiej oraz otwierającą prace nad strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030  roku.

Na zaproszenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego w konferencji uczestniczyli przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy: Prezes Jan Sielski oraz Wiceprezes Bernard Kończak.

Podczas konferencji zostały zaprezentowane wyzwania rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na III dekadę XXI wieku jako podstawy formułowania założeń nowej strategii rozwoju województwa. Przedstawiono informację o Polityce Spójności UE w latach 2021-2027, w tym prezentację założeń Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027 jako istotnego instrumentu finansowania rozwoju województwa.

Uczestnicy konferencji mogli się dowiedzieć o harmonogramach prac nad dokumentami programowymi, określającymi założenia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.

Konferencję zakończyła dyskusja na temat kierunków rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.

 

7 stycznia 2020 roku w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbyło się Gminne Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne. Był to wieczór podsumowań, ale również życzeń na 2020 rok.

Na zaproszenie organizatorów pozytywnie odpowiedzieli: przedstawiciele władz, radni Rady Miejskiej i powiatowi, przedsiębiorcy, służby mundurowe, członkowie stowarzyszeń, organizacji pożytku publicznego, organizacji politycznych i społecznych, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz jego jednostek organizacyjnych, a także inni goście. Wśród zaproszonych gości obecny był Bernard Kończak - Wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy

Przybyłych przywitał gospodarz obiektu – Dyrektor NOK Michał Dubkowski. Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – Sławomir Napierała. Swoje przemówienie rozpoczął od podsumowania 2019 roku. W przemówieniu podkreślał rolę współpracy Bydgoszczy z Nakłem nad Notecią i dobre kontakty z Prezydentem Rafałem Bruskim.

Minione 12 miesięcy były szczególnym rokiem dla Nakła nad Notecią, a to wszystko za sprawą 720-lecia nadania praw miejskich przez Władysława Łokietka. Włodarz przypomniał jak przebiegały całoroczne obchody tego doniosłego jubileuszu.

Po wystąpieniu Burmistrza Nakła nad Notecią głos zabrali: Paweł Wiśniewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią oraz Starosta Nakielski Tadeusz Sobol. Następnie okolicznościowe słowo wygłosił ks. proboszcz Tadeusz Michalak. Na koniec przyszedł czas na symboliczne przełamanie się opłatkiem i składanie życzeń przez wszystkich zgromadzonych.

 

 

Źródło: Kurier Nakielski, www.naklo.pl 

 

W dniu 19 grudnia 2019 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy odbyło się ostatnie w tym roku przedświąteczne posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Podczas spotkania przedyskutowano wszystkie punkty porządku obrad, a następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Stefan Zeyda oraz Członkowie Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy złożyli wszystkim zebranym życzenia świąteczno-noworoczne.

 

W miniony piątek 6 grudnia 2019 roku na Targowisku „Białe” odbyło się spotkanie  Mikołajkowe zorganizowane przez Kujawsko-Pomorskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Bydgoszczy,  które cieszyło się dużym zainteresowaniem kupców.

Targowisko odwiedził  Święty Mikołaj, który dla każdego miał coś słodkiego.

Podczas festynu Mikołajkowego ugoszczono naszych kontrahentów – kupców Targowiska tradycyjną wojskową grochówką.

Wszystkim, którzy uczestniczyli w festynie bardzo dziękujemy i życzymy udanych przedświątecznych zakupów.

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Bydgoszczy